Diapositives Presentació

Podeu trobar les diapositives de la sessió a http://slides.com/hackinglliure/presentacio

February 27, 2017